Skip to content

想知門

想知門

5.親友有情緒病,我跟他說些甚麼話比較有用?

塵小姐答:

應避免說「放鬆啲啦!」「開心啲啦!」「堅強啲啦!」「唔諗咪冇事囉!」「我都慘啦!我咪又係咁過!」這類說話,而盡量對他的心情表示了解,如「我未必完全明白你點解會唔開心,但我睇得出你好辛苦,我會喺你身邊支持你!」,並鼓勵對方尋求專業協助。